История

“МБ Инженеринг 2001” ЕООД е създадено през 20012 г. , като приемник на "МБ - 2001" ООД и има богат опит в , проектиране, инженеринг, строителни ремонти, саниране на сгради жилищни, административни сгради и съоръжения, сухо строителство, инсталационни работи, дистрибуция и полагане на настилки от PVC , внос на строителни материали, внос и изработка на прегради тип „кабинна система” и облицовки от водоустойчив и антибактериален материал ”HPL” - компактламинат”, предпазни ъгли и бандове тип "Wall protection"". “МБ Инженеринг 2001” ЕООД произвежда и монтира алуминиева и PVC дограма по различни системи и алуминиеви парапети.

“МБ Инженеринг 2001” ЕООД непрекъснато разширява и усъвършенства дейността си с цел максимално задоволяване изискванията на съвременното строителство. Атестат за нашата работа е удовлетвореността на нашите клиенти. “МБ Инженеринг 2001” ЕООД е член на Българската строителна камара.

Фирмена политика

Политика на фирмата е гарантиране на качеството чрез постоянен контрол и отговорност. “МБ Инженеринг 2001” ЕООД реагира гъвкаво на пазарните очаквания и прилага най-новите технологии и материали в строителството.

Инженерно-технически персонал на фирмата притежава необходимото образование, квалификация и опит в изпълнението на различни строителни и монтажни работи.

Изпълнителският технически персонал на фирмата притежава необходимия опит за изпълнение на всички видове строителни и монтажни дейности.

Дейност

Опитът на фирмата включва комплексно изграждане и реконструкция на жилищни, административни обществени сгради, сгради от образователната и социална инфраструктура и болнични заведения, производствени сгради и съоръжения, топло и хидроизолации,цялостно саниране на сгради ремонт и реконструкция на покриви и други реконструкции на сгради и съоръжения.

“МБ Инженеринг 2001” ЕООД извършва технически и финансови консултации в областта на строителството, изготвяне на тръжни документи, инвеститорски контрол, проектиране, производство и монтаж на PVC и AL дограма.

Проекти

 1. Реконструкции в СБАЛДБ,ЕАД - София - Изграждане на Детски център за Хемодиализа с 5 хемодиализни поста с обща застроена площ 190 м2;. – Ремонт на Интензивно отделение.
 2. Реконструкция на МБАЛ Чирпан,ЕООД - двуетажен павилион и изграждане на пристройка и асансьор с обособяване на Спешно-приемно отделение, Отделение по Неврология и разширение на отделение по Хемодиализа с обща застроена площ 1380 м2по проект на Световната банка.
 3. Реконструкция на Клиника по психиатрия на МБАЛ”Александровска”,ЕАД с пристрояване и надстрояване по проект ан Световната банка.
 4. Реконструкции в СБАЛАГ”Майчин дом”,ЕАД за пребзиране на СБАЛЕНГ,ЕАД. Извършен ремонт и реконструкция на10 ,11,13 етажи и първи сутерен с обща застроена площ около 5400 м2 с изграждане на операционен блок и реанимационен сектор по проект финансиран от Световната банка.
 5. Ремонт на Детска градина “Слънце”–Чирпан.
 6. Благоустрояване на парк „Кольо Фичето” гр. Дряново.
 7. Преустройство на зала за извънтелесно лечение на бъбречно-каменна болест за монтажа на медицинска рентгенова апаратура на Simens в МБАЛСМ”Н.И.Пирогов’, ЕАД.
 8. Преустройство и смяна на предназначение на част от сграда “Централна кухня, лечебно хранене и аптека на два етажа” в “Диагностично-консултативен и университетски център по компютърна томография и магнитно-резонансна диагностика” в МБАЛ”Александровска”,ЕАД.
 9. Въстановяване на парк при Клиника по Психиатрия в УМБАЛ "Александровска",ЕАД.
 10. Преустройство на сутерен за помещения за разполагане на компютърен томограф в МБАЛ Елин Пелин.
 11. Изграждане на Спортен център Велико Търново.
 12. Проект "Равен шанс за всички -изграждане на сграда за предоставяне на пакет от социални, здравни и образователни услуги за превенция на риска от социално изключване в ранното детско развитие гр. Севлиево.
 13. Изграждане на нов корпус към детска градина „Слънце"-Габрово - пасивна сграда.
 14. Проект „Заедно за нашето бъдеще – децата на Чирпан” - гр. Чирпан, реконструкция на ДГ "ЗдравецЮ"-гр. Чирпан.
 15. Дестилерия за етерични масла с. Зетьово, Община Чирпан.
 16. Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на 15 многофамилни жилищни сгради за територията на гр. София“по проект "Енергийно обновяване на българските домове".
 17. Реконструкция на Детска ясла № 6 "Щастие".
 18. Реконструкция на помещения Клиника "Образна диагностика" на МБАЛСМ"Н.И.Пирогов" ЕАД за монтиране на техника за образна диагностика на "Simens".
 19. Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради:
  • Жилищна сграда в Стара Загора , бул."Св.Патриарх Евтимий" № 163 вх,"0", Вх."А", Вх. "Б", Вх. "В", Вх."Г"
  • Жилищна сграда в Стара Загора , ул."Ген. Гурко" № 104 вх,"0", Вх."А", Вх. "Б", Вх. "В", Вх."Г", Вх. "Д"
  • Жилищна сграда Благоевград , ул."Даме Груев" № 36 Вх."А", Вх. "Б", Вх. "В", Вх."Г"
  • Жилищна сграда Благоевград , ж.к. Еленово бл 212 Вх."А", Вх. "Б", Вх. "В", Вх."Г"
  • Жилищна сграда Варна, ж.к. Младост бл. 146 Вх."5", Вх. "6"
  • Жилищна сграда Радомир , ул."Люлякова" № 33
  • Жилищна сграда София , ж.к. Младост1, бл. 1Б

Търговия с материали за строителство:

 1. Плоскости HPL – компактламинат , водоустойчиви, не задържащи бактерии, и устойчиви на атмосферни въздействия.
 2. Предпазни ъгли и бандове тип "Wall protection"" и облицовки от твърдо ПВЦ за болнични заведения и производствени цели.
 3. Минерална вата за топлоизолация и промишлена приложение.
 4. Оградни системи.
 5. Настилки за детски и спортни площадки.